FILLOJNË REGJISTRIMET PËR CIKLIN E DYTË NË UNT
Shkup, 04.09.2020 – Universiteti “Nënë Tereza“ në Shkup shpalli të hapur Konkursin për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve në programet studimore në vitin akademik 2020/2021.
Të gjithë kandidatët do të mund të aplikojnë në pesë Fakultetet e UNT-së:
👉 Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
👉 Fakulteti i Shkencave Informatike
👉 Fakulteti i Shkencave Teknike
👉 Fakulteti i Shkencave Sociale
👉 Fakulteti i Shkencave Teknologjike
**Të gjithë kandidatët dokumentacionet e tyre për aplikim duhet t’i dorëzojnë në hapsirat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup në rrugën “Mirçe Acev nr.4/kati i 3–të (ZYRA 306), 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.
Për më shumë ndiqni linkun e konkursit:

By