Shkup, 13.09.2020 – Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup fton studentët potencial edhe në afatin e dytë të regjistrimit dhe atë mbi pesë Fakultetet e saja përkatëse:
👉 Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
👉 Fakulteti i Shkencave Informatike
👉 Fakulteti i Shkencave Teknike
👉 Fakulteti i Shkencave Teknologjike
👉 Fakulteti i Shkencave Sociale
Afati i dytë për aplikim në UNT fillon nga data 14 deri më 16 Shtator 2020
VËMENDJE:
*Shpallja e rezultateve preliminare 18 Shtator 2020
*Shpallja e vendimit për pranim të kandidatëve 21 Shtator 2020
*Regjistrimi i vitit të parë të kandidatëve të pranuar nga 22-24 Shtator 2020.
E ardhmja ndërtohet tek ne, bëhu pjesë e jona!
Për më shumë ndiq linkun:

By