Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup organizoi seminar për mësim online

Shkup, 18.09.2020 Universiteti Nënë Tereza’ në Shkup, me datat 1dhe 18 shtator 2020, në prag të fillimit të vitit të ri akademik 2020/2021 organizoi seminar dyditor për stafin akademik me temë “Avancimi i kompetencave të mësimdhënësve për mësimin online”. 

Në trajnimin, i cili u organizua në tre termine, me grupe të kufizuara të pedagogëve të UNT-së, dhe duke respektuar të gjitha masat për mbrojtje nga përhapja e virusit Covid19, ligjëruan ekspertët e fushës, Prof. Dr. Zoran T. Popovski me temë Mësimdhënia në arsimin e lartë dhe Aleksandra Blazhevska me temë Kompetencat dixhitale për mësimin në distancë 

Gjatë seminarit dyditor për stafin akademik me temë “Avancimi i kompetencave të mësimdhënësve për mësimin online”, u realizuan ligjerata, simulime, diskutime dhe prezentime, ndërsa trajnimi ishte interaktiv.  

Seminari dyditorë u zhvillua në hapësirat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup,  më datat 17 dhe 18 shtator, nga koordinatorët: prorektori për Shkencë, prof.dr. Bekim Fetaji dhe prorektori për arsim Prof. inor. dr. Zoran Trifunov. 

UNT në varësi të vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, është e gatshme për të gjitha llojet e mbarëvajtjes së ligjeratave, me prerzencvë fizike, përmes platformave online, apo sistemit të kombinuar. 

 

DSC_0269

DSC_0280

DSC_0285

DSC_0286

DSC_0292

DSC_0293