Me rastin e Ditës Botërore të Shkencës UNT me sukses realizoi dy manifestime, ajo e prezantimit shkencor të Profesorit Afan Hasan para studentëve nga Fakulteti i Shkencave të Informatikës si dhe u përmbyll edhe me një seminar për shkruarje të projekteve shkencore.

Dita e Shkences (10 Nëntor 2022) kishte për qëllim ndërgjegjësimin në lidhje me rëndësinë dhe rolin e shkencës, ku u ndërmorrën nga hulumtues të cilët bënë të ditur mundësinë e shpërdorimit të shkencës dhe vendosën të promovonin përdorimin e saj në dobi të shoqërisë. Ky eveniment ngjalli interesim të veçantë përballë studentëve të FSHI-së duke i vënë ata përballë një përgjegjësie akademike.

By