Shkup, 13.04.2022 Senati i Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, në seancën e mbajtur më 13.04.2023, votoi për zgjedhjen e kryetarit të Senatit, ndërsa anëtarët e Senatit njëzëri dhanë mbështetjen e tyre për një mandat tjetër.

Kryetares aktuale, Prof. Dr. Suzana Jordanovska.Senati i UNT-së përbëhet nga përfaqësues të njësive të UNT-së dhe Kuvendit Studentor Universitаr, si më poshtë: Doc. Dr. Shpëtim Rexhepi nga Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Prof.dr.  Andrej Cvetkovski dhe Doc.dr. Arta Tika Bekteshi nga Fakulteti i Shkencave të Informatikës, Prof. Dr. Zoran Gacovski dhe Doc. Dr. Rilind Ademi nga Fakulteti i Shkencave Teknike, Prof. dr. Suzana Jordanovska dhe Doc.dr. Emira Imeri nga Fakulteti i Shkencave Teknologjike, Prof.Inor.dr. Enver Abdullahi dhe Doc. dr. Agon Saiti nga Fakulteti i Shkencave Sociale dhe nga Kuvendi Studentor Universitar, si anëtar i Senatit, përfaqësohet kryetari i këtij kuvendi, Omer Hebib.

Rektori i UNT-së Prof.dr. Izet Zeqiri uroi kryetaren e rizgjedhur të Senatit, ndërsa asaj dhe anëtarëve të Senatit u uroi suksese në punë.

By