Prof.Dr. Bekim Fetaji si koordinator i proektit nga UNT, ne bashkepunim me 10 organizata partnere mbas nje pune te palodhshme perfundojne proektin ne fjale ne mbledhjen e fundit prane Universiteti te Shtipit. Ne mbledhje moren pjese edhe Prorektoret e tjere te UNT-se pjese te proektit si Prorektori per Arsim Prof.Dr. Fati Iseni dhe Prorektori per Financa Doc.dr Bujamin Bela

Partnere janë universitetet e Mariborit, Sloveni, Universiteti VSITE, Zagreb, Kroaci, Insituti Kanadez ne Tirane, Sjqiperi dhe Universiteti I Shtipit dhe Universiteti Nene Tereza nga Maqedonia e Veriut. Te gjithe keto Universiteti posedojnë ekspertizë të konsiderueshme në fushat e TIK dhe digjitalizimit te procesit arsimor dhe jane ne partneritet me shkollat e mesme profesionale në shtetet e tyre.

Krijimi I Përmbajtjeve dixhitale (OER) për mësimdhënie që përdoret nga të gjitha partneret dhe më gjerë me projekt është paraparë si digjitalizim I procesit arsimor dhe kryesisht permbajtjeve digjitale. Projekti ofroi edhe trajnime për krijimin e përmbajtjes dixhitale dhe integrimin e TIK-ut në mësimdhënie. Rezultatet kryesore të të këtij projekti i referohen krijimit te portalit per menaxhimin e lendeve dhe me kete te rritjes së procesit të dixhitalizimit dhe zhvillimit të procesit të dixhitalizimit me permbajtje te hapura.

By