Progrmaimi i Aplikuar(3 vjecar)

Progrmaimi i Aplikuar(3 vjecar)

Cikli i studimeve: Cikli i parë

Fakulteti: Shkencat e Informatikës

 

Programi Studimor