Gjatë muajit Korrik 2016, në Kodër të diellit në Tetovë, u mbajt mbledhja e radhës e komisioneve amë për përgaditjen me punë të Universitetit “Nënë Tereza”- Shkup.

komisioni-1

Gjatë muajit Korrik 2016, në Kodër të diellit në Tetovë, u mbajt mbledhja e radhës e komisioneve amë për përgaditjen me punë të Universitetit “Nënë Tereza”- Shkup. Fillimisht Komisionet raportuan per punën e tyre dhe u diskutuan disa pika të Read More …