Në shtator 2016, Komisionet amë të pesë fakulteteve të Universitetit “Nënë Tereza” u takuan në Shkup për t’i vijuar punimet për fillimin me punë të këtij Universiteti.

Mbledhjen e hapi ministri i Arsimit dhe Shkencës z.Pishtar Lutfiu i cili faleminderoi komisionet amë për përkushtimin dhe punën e tyre gjatë gjithë këtij procesi mjaft të rëndësishëm.

Profsorët të cilët ishin të pranishëm dhe njëkohësisht pjesë e komisioneve amë të pesë fakulteteve të universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, raportuan për mbarvajtjen dhe procesin e selektimit të kandidatëve. Njëzërit komfirmuan për zgjedhjen e kandidatëve si dhe diskutuan për statutin e univerzitetit. Diskutimet vazhduan duke dhëne sygjerimet dhe vërejtejet e tyre. Në këtë mbëledhje u rumbullaksua puna e komisioneve amë si dhe u dakordua për intensifikimin e punëve teknike.

 

By