Përvoja e parë profesionale në EVN mund të fitohet duke qenë student. EVN ju ofrojnë aktivitete interesante, punë me mentor, trajnime, shoqërim, aftësi të reja, mundësi të shkëlqyer për zbatim praktik të njohurive akademike. Më poshtë mund të gjeni informata më të hollësishme.

Oglas_al Praktikantska rabota_001

Oglas_mk Praktikantska rabota_001 Oglas_en Praktikantska rabota_001

 

By