Anketë për vlerësimin e mësimdhënies online në UNT

F82FA0D5-1FD5-4FDB-92A2-D6354B445B3D

Të dashur studentë, anketa është anonime.Në kuadër të vlerësimit të mësimdhënies online në fakultetet e Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup, me ndihmën e këtij pyetësori ju mund të vlerësoni kënaqësinë tuaj me cilësinë e mësimdhënies së profesorëve dhe asistentëve tuaj për secilën lëndë të semestrit. Ju gjithashtu duhet të jepni mendimin tuaj për mbajtjen e kolokfiumeve online.
Përgjigjet tuaja të sinqerta mund të tregojnë për mangësitë dhe vështirësitë në mësimdhënie dhe të kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së tij. Nëse nuk mund të jepni një notë ose nuk është e zbatueshme për një mësues të veçantë, zgjidhni përgjigjen “Unë nuk mund ta vlerësoj”. Ju lutemi jepni të gjitha notat duke klikuar mbi katrorin në përgjigjen e zgjedhur.

Kliko këtu për të plotësuar anketën!

Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn