UNT BOTOI DY NUMRAT E VËLLIMIT TË TRETË TË REVISTËS SHKENCORE “SEEJSD”

95476326_2911435412297206_338999664139304960_n
Shkup, 30.04.2020 – Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup botoi dy numrat e vëllimit të tretë të revistës shkencore “Revista e Evropës Juglindore për Zhvillimin e Qëndrueshëm” (SEEJSD) që është një revistë vjetore që botohet nga Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup.
Vendet e rajonit janë duke kaluar nëpër një proces tranzicioni të sfidave globale dhe shoqëritë e tyre përkatëse vazhdojnë të përpiqen të gjejnë zgjidhje të qëndrueshme për zhvillimin social, pa marrë parasysh nëse ka të bëjë me zhvillimin ekonomik, arsimin, mjedisin, çështjet sociale, ose avancimet teknike dhe teknologjike.
Prandaj, revista shkencore ‘SEEJSD’ ka për qëllim të sjellë kërkime mbi zhvillimin e qëndrueshëm, me fokus në Evropën Juglindore. Qendra kërkimore në rajonet e tjera është gjithashtu i mirëpritur pasi kjo mund të pasqyrojë metodat e mësimit dhe shkëmbimin e përvojave nga vendet e tjera me përvoja të ngjashme dhe sfida për vendet e Evropës Juglindore.
Për më shumë ndiq linkun: https://bit.ly/3f5tmZD
Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn