Shkup, 30 dhjetor 2020 – Universitetin “Nënë Tereza“ në Shkup shpalli të hapur Konkursin për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve në programet studimore në vitin akademik 2020/2021.

Të gjithë kandidatët dokumentet e tyre për aplikim duhet t’i dorëzojnë në hapësirat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup në rrugën “Mirçe Acev nr.4/kati i 6–të (ZYRA 603), 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.

𝐏𝐀𝐑𝐀𝐐𝐈𝐓𝐉𝐀 𝐄 𝐊𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀𝐓Ë𝐕𝐄: 18 janar 2021 deri më 5 shkurt 2021
𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐊𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀𝐓Ë𝐕𝐄:   15 shkurt 2021 deri më 19 shkurt 2021

Për sa i’u përket dokumentacionit për aplikim dhe udhëzimeve të tjera ndiqni linkun e plotë e konkursit: https://bit.ly/3aRAR6P

By