𝐓𝐫𝐚𝐣𝐧𝐢𝐦 – 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐢𝐦 𝐧𝐞 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 𝟑𝐃

Ne suaza te Projektit #ErasmusPlusVTech organizohet trajnim i studenteve të interesuar. Trajnimi ka të bëj me programim UNITY 3D që ka për qëllim të programohen ambiente virtuale për edukim, dhe do të udhëhiqen nga profesori Bekim Fetaji. Trajnimi fillon me date E Marte (𝟐𝟕.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟏) prej orës 20.00 përmes distancës (online). Të gjithë studentët e interesuar mund të kyçen në kursin e trajnimit në platformën Google Classroom me PIN-in: 5bobbqd