Shkup, 14.11.2023 – Rektori i Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup Prof.dr. Izet Zeqiri sot priti në një takim pune drejtorin e Fondacionit për zhvillimin e arsimit dhe kulturës “Albiz”  z. Besir Dernjani për të diskutuar përmbylljen e donacionit nga Fondacioni “Albiz”.

Rektori Zeqiri shprehi falënderim në emër të stafit të UNT-së ndaj drejtorit Dernjani për angazhimin maksimal rreth investimeve të realizuara në objektin B dhe atë renovimi i tërësishëm i sallave të mësimit dhe bibliotekës universitare.

Drejtori i Fondacionit për zhvillimin e arsimit dhe kulturës “Albiz” z. Besir Dernjani potencoi se investimet e tilla realizohen falë donatorëve që veprojnë kuadër të Fondacionit “Albiz” ku gjithnjë qëndrojnë në shërbim të shoqërisë.

Ky donacion në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup u realizua udhëhequr nga Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës “Albiz”  në përbërje të kompanive “Alma M”, “Eftinija Impex”, “Tempo profil 99” si dhe arrinë vlerën mbi 120.000 mijë euro.

By