Në bazë të vendimit të këshillit të Rektoratit nr: 02-13/9 nga mbledhja e mbajtur më 21.03.2017, shpallet:

NJ O F T I M

për organizimin e provimeve në afatin plotësues vitin akademik 2016/2017

Cikli i Parë i Studimeve

Afati plotësues i prillit

Paraqitja e provimeve prej 10.04 – 14.04.2017

Mbajtja e provimeve prej 18.04 – 24.04.2017

*Paraqitja e provimeve në lëndët e ndëgjuara në vitin akademik 2016/17 lejohet për studentët e rregullt dhe me korrespondencë, vetëm në lëndët ku posedon nënshkrimin e mësimdhënësit.

By