Anëtarët e ekipit hulumtues të projekti #EVIVA nga Universitetet “Nënë Tereza” dhe “Shën Kirili dhe Metodi” nga Shkupi, u takuan me përfaqësuesit e Agjencisë Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane dhe Mobilitet në Maqedonin e Veriut,

Gjatë takimit u shkëmbyen informacione të dobishme për aktivitetet dhe rezultatet e projektit # ERASMUS dhe ne të njejtën kohë diskutuan rreth sfidave me të cilat po përballet Arsimi i Lartë me pjesëmarrjen në projekte.

Ky takim bashkëpunues u vlerësua si frytdhënës dhe në të njëjtën kohë përfaqësuesit e Agjensionit shprehen mirënjohjet e tyre për aktivitetet dhe rezultatet e projektit eVIVA.

By