Në kuadër të projektit Erasmus+ CBHE të titulluar “Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments”- eVIVA në Universitetin Nënë Tereza në Shkup është realizuar fokus grup dhe intervista me përfaqesues të akademisë, biznesit dhe studentë.

 

 

23232

By