Muaj: Mars 2023

𝐔𝐍𝐓 𝐒𝐇𝐄𝐍𝐎𝐈 𝟖 𝐌𝐀𝐑𝐒𝐈𝐍 𝐌𝐄 𝐃𝐄𝐁𝐀𝐓 𝐑𝐑𝐄𝐓𝐇 𝐒𝐅𝐈𝐃𝐀𝐕𝐄 𝐃𝐇𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐀𝐐𝐄𝐒𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐆𝐑𝐔𝐀𝐒 𝐆𝐉𝐀𝐓𝐄 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐒𝐄

𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝐌𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑 Në kuadër të manifestimeve të Marsit, kushtuar grave të punësuara në universitet dhe në përputhje me Strategjinë…