Nga Senati i UNT-së

logo 2 (2)

Në kuadër të shqyrtimit të përgatitjeve të konkursit për regjistrimin e studentëve në Vitin e ri akademik, në mbledhjen e përbashkët mes Senatit dhe Këshillit të rektoratit u konstatua se të gjitha përgatitjet po realizohen sipas planit të paraparë. Në Read More …