Universiteti ‘Nënë Tereza në Shkup

JU FTON

Në Debatin publik lidhur me draft-verzionin e:

STRATEGJI KOMBËTARE PËR ZHVILLIMIN E KONCEPTIT TË NJË SHOQËRIE DHE INTERKULTURALIZMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË VERIORE

Fjalime do të mbajnë Rektori i UNT-së Prof. dr. Aziz Pollozhani, z.Petar Atanasov Zv.ministër i Arsimit dhe Shkencës dhe deputeti Rubin Zemon, ndërsa strategjinë do ta prezanton këshilltari i kryeministrit, z.Fatmir Bytyqi.

Vendi: UNT salla 308, kati III

Koha: ora 11.00

Mirësevini!

By