Muaj: Dhjetor 2021

𝐍𝐄 𝐔𝐍𝐓 𝐔 𝐙𝐇𝐕𝐈𝐋𝐋𝐔𝐀 𝐌𝐁𝐋𝐄𝐃𝐇𝐉𝐀 𝐄 𝐑𝐀𝐃𝐇𝐄𝐒 𝐄 𝐊𝐔𝐕𝐄𝐍𝐃𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐐𝐄𝐍𝐃𝐑𝐄𝐒 𝐒𝐇𝐐𝐈𝐏𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐌𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐆𝐉𝐈𝐊𝐄

𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟎𝟕.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟏 Në Universitetin ‘Nënë Tereza’ në Shkup sot u zhvillua mbledhja e radhës e Qendrës Shqiptare të Studimeve Strategjike,…