Pages from SHQ

Letër e Rektorit të UNT-së drejtuar studentëve

Orari i ligjeratave, kolokfiumeve dhe provimeve – viti akademik 2020/2021
Распоред на предавања, колоквиуми и испити – академска 2020/2021 година

Konkluza për veprim nga Drejtoria Rektoriale pas udhëzimeve nga MASh || Заклучоци од Ректорска управа за постапување по упатсва од МОН

E-mail adresa për kontakte me shërbimin studentor

Pyetësor për vlerësimin e mësimdhënësve / Анкета за оцена на наставници

 

UNIVERSITETI “NËNË TEREZA” NË SHKUP  SHËNOI FILLIMIN E VITIN E RI AKADEMIK 2020/2021

UNIVERSITETI “NËNË TEREZA” NË SHKUP SHËNOI FILLIMIN E VITIN E RI AKADEMIK 2020/2021

Shkup, 02.10.2020 – Me një ceremoni të organizuar në përputhje me Protokolet në fuqi për parandalimin e pandemisë, me studentët e Fakultetit arkitekturës dhe ndësrtimtarisë, në ambientet të jashtme, Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup shënoi fillim Vitin e Ri akademik 2020/2021. Read More ... ...
Njoftim

Njoftim

Të nderuar student, Ju njoftojmë se, Senati i Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup, në mbledhjen e mbajtur me datë 29.09.2020, mes tjerash e shqyrtoi edhe informacionin për regjistrimet në vitin akademik 2020/2021. Senati konkludoi se pavarësisht rrethanave të reja, numri Read More ... ...
MUNDËSI E ARTË PËR TË GJITHË STUDENTËT POTENCIAL – AFATI I TRETË I REGJISTRIMIT NË UNT

MUNDËSI E ARTË PËR TË GJITHË STUDENTËT POTENCIAL – AFATI I TRETË I REGJISTRIMIT NË UNT

Shkup, 24.09.2020 – Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup fton studentët potencial edhe në afatin e tretë të regjistrimit dhe atë mbi pesë Fakultetet e saja përkatëse: Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës Fakulteti i Shkencave Informatike Fakulteti i Shkencave Teknike Fakulteti Read More ... ...
SHA MEPSO NDANË 3(TRE) BURSA PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT “NËNA TEREZA” NË SHKUP – FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

SHA MEPSO NDANË 3(TRE) BURSA PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT “NËNA TEREZA” NË SHKUP – FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

Operatori i sistemit elektropërçues i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqëria aksionare për përçim të energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektroenergjetik, në pronësi shtetërore Shkup (shkurtimisht: SHA MEPSO), me seli në rr.”Maksim Gorki” nr.4, 1000 Shkup duke vepruar sipas Read More ... ...
LETËR E REKTORIT TË UNT-së, Prof. Dr. AZIZ POLLOZHANI DREJTUAR STUDENTËVE

LETËR E REKTORIT TË UNT-së, Prof. Dr. AZIZ POLLOZHANI DREJTUAR STUDENTËVE

Të dashur studentë!  Të nderuara kolege e kolegë! Pas letrës së parë në fundin e semestrit veror, po Ju drejtohem për së dyti herë, për fat të keq, për shqetësimin e njëjtë që lidhet me rrjedhat akademike në kushte të Read More ... ...
Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup organizoi seminar për mësim online

Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup organizoi seminar për mësim online

Shkup, 18.09.2020 Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup, me datat 17 dhe 18 shtator 2020, në prag të fillimit të vitit të ri akademik 2020/2021 organizoi seminar dyditor për stafin akademik me temë “Avancimi i kompetencave të mësimdhënësve për mësimin online”.  Në trajnimin, i cili u Read More ... ...
AFATI I DYTË I REGJISTRIMEVE NË UNT VIJON SIPAS PARASHIKIMEVE

AFATI I DYTË I REGJISTRIMEVE NË UNT VIJON SIPAS PARASHIKIMEVE

Shkup, 15.09.2020 – Në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup nga dita e djeshme vijon regjistrimi i maturantëve në afatin e dytë në pesë fakultetet e UNT-së, universitet i vetëm publik në gjuhën shqipe në kryeqytet. Interesim për studim shfaqet për Read More ... ...
VAZHDOJNË REGJISTRIMET NË UNT – AFATI I DYTË

VAZHDOJNË REGJISTRIMET NË UNT – AFATI I DYTË

Shkup, 13.09.2020 – Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup fton studentët potencial edhe në afatin e dytë të regjistrimit dhe atë mbi pesë Fakultetet e saja përkatëse: Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës Fakulteti i Shkencave Informatike Fakulteti i Shkencave Teknike Fakulteti Read More ... ...
NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE MBROHET ME SUKSES MAGJISTRATURA E RRADHËS

NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE MBROHET ME SUKSES MAGJISTRATURA E RRADHËS

Shkup, 13.09.2020 – Në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, më 10 shtator 2020 kandidatja për magjistër, Shqiponja Alimi, me sukses mbrojti temën e magjistraturës në këtë fakultet. Punimi i magjistraturës e kandidates Shqiponja Read More ... ...
Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn